04-04-08

1/8 Geschiedenis van Canada het begin

De geschiedenis van Canada begint met de intocht van mensen die vanuit de Beringlandbrug vanuit Azië Noord-Amerika binnentrekken. Over de precieze tijd dat dit gebeurde is geen zekerheid maar de eerste sporen van menselijke aanwezigheid dateert van zo’n 20.000 tot 25.000 jaar geleden. Dit artikel is er een van acht behandelt voornamelijk de geschiedenis, van het gebied dat het huidige Canada behelst, sinds de eerste Europeese ontdekkingsreizigers het Noord-Amerikaanse continent verkende.

Komst van de Europeanen

Viking kolonie te L'Anse-aux-Meadows
Viking kolonie te L'Anse-aux-Meadows

Bijna 500 jaar voordat Christoffel Columbus de Nieuwe Wereld ontdekte waren het de Vikingen die Groenland en later ook Noord Amerika zelf verkenden en er zich trachtten te vestigen. Opgravingen hebben de restanten van een noorse nederzetting aangetroffen in L'Anse aux Meadows in Newfoundland die van rond het jaar 1000 stamt.

Reeds enkele jaren na Columbus’s eerste tocht was het John Cabot die in 1497 de oostkust van het huidige Canada verkende en het voor koning Hendrik VI van Engeland claimde. Met zijn schip de Matthew zeilde Cabot langs de kust van Noord Amerika van Labrador zuidwaarts tot aan de Chesapeake Bay. Het waren echter de Fransen die in de 16e eeuw serieus het achterland van Canada begonnen te verkennen. Jacques Cartier was de eerste in 1534 en in 1605 stichtte Frankrijk de eerste nederzettingen in wat nu Canada is te Port Royal terwijl in 1608 de stad Québec werd gesticht.

Nieuw-Frankrijk

Kaart van Nieuw Frankrijk gemaakt door Samuel de Champlain rond 1612
Kaart van Nieuw Frankrijk gemaakt door Samuel de Champlain rond 1612

De eerste Franse pogingen om voet aan de grond te krijgen in Canada verliepen moeizaam en enkele nederzettingen mislukten. De Franse aanwezigheid in Canada (Nieuw-Frankrijk genaamd) groeide echter langzaam in de jaren nadat de eerste permanente nederzettingen waren gesticht en de slechts enkele duizenden pioniers vestigden zich voornamelijk langs de St. Lawrence en langs de kust. Het was aan niet-Katholieken verboden zich in Nieuw-Frankrijk te vestigen.

’’Voyageurs’’ drijven handel 
’’Voyageurs’’ drijven handel

Landbouw en visserij waren aanvankelijk de hoekstenen van de economie en Franse handelaars (Voyageurs) drongen diep het achterland binnen en dreven handel in onder andere beverpelzen. Missionarissen poogden intussen de Indianen die rond de Grote Meren leefden tot het Katholieke geloof te bekeren. De Engelsen hadden zich intussen te Newfoundland en het zuiden van Nova Scotia genesteld alsmede rond het in 1610 door Henry Hudson ontdekte Hudsonbaai. Al snel laaiden er confilcten op tussen de Fransen en de Engelsen alsmede tussen de Europeanen en de oorspronkelijke indianenstammen als de Algonquin en de Iroquois. Deze conflicten liepen voor de oorspronkelijke bewoners meestal slecht en door de Europese pioniers meegebrachte ziekten eisten eveneens hun slachtoffers onder de Indianen.

Conflicten en neergang

Samuel de Champlain, ontdekkingsreiziger en goeverneur van Nieuw-Frankrijk
Samuel de Champlain, ontdekkingsreiziger en goeverneur van Nieuw-Frankrijk

In 1629 werd Québec door de Engelsen bezet en het duurde tot 1632 voordat Frankrijk weer de controle over Nieuw-Frankrijk verkreeg. In 1663 maakte koning Lodewijk XIV van Frankrijk van Nieuw-Frankrijk een kroonkolonie en provincie van het moederland met een gelijksoortige staatsinrichting als dat van Frankrijk. De in de late 17e eeuw en vroege 18e eeuw woedende oorlogen tussen de Engelsen en de Fransen in Noord-Amerika zoals de King William’s War en de Queen Anne’s War resulteerde in verlies van grondgebied voor Nieuw-Frankrijk. Hoewel Québec behouden bleef voor Frankrijk vielen Newfoundland en delen van Acadië (Nu Nova Scotia) bij de Vrede van Utrecht in 1713 in Britse handen.

De Franstalige bevolking van Acadië weigerde zich te onderwerpen aan de Britten en in 1755 werden 12.000 van hen gedeporteerd. Een groot gedeelte van deze mensen vestigde zich uiteindelijk in Louisiana waar hun nazaten de Cajun nu nog wonen.

In 1756 echter brak de Franse en Indiaanse oorlog uit, een conflict dat behalve in de Amerikaanse koloniën ook in Europa zelf werd uitgevochten en daar de Zevenjarige Oorlog werd genoemd. Québec werd vanaf zee belegerd terwijl een Brits leger onder generaal James Wolfe de Fransen een nederlaag te land bezorgde. In september van dat jaar viel Québec te prooi aan de Engelsen terwijl een jaar later bijna geheel Nieuw-Frankrijk in Canada in Engelse handen viel. Op 10 februari 1763 werd de Vrede van Parijs getekend en gaf Frankrijk officieel al haar gebieden in Noord-Amerika, behalve de eilanden Saint-Pierre en Miquelon, op ten gunste van de Britten.

Morgen volume 2 van de acht delige geschiedenis

06:00 Gepost door Hexana in Geschiedenis | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geschiedenis, canada |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.