18-04-08

De Onderscheidingen

Lint_Orde_van_Uitmuntendheid_van_AlbertaDe Orde van Uitmuntendheid van Alberta (Engels: "Alberta Order of Excellence") is een onderscheiding van de Canadese provincie Alberta. Alberta was in 1979 de eerste Canadese provincie die een eigen Ridderorde instelde. Ieder jaar worden er niet meer dan tien benoemingen, voor wie zich bijzonder wist te onderscheiden voor de bevolking van Alberta of uitmuntende diensten voor hen verrichtte, gedaan.Het kleinood is een blauw geëmailleerd achtpuntig kruis. Het lint is blauw-wit-rood-wit-blauw en de onderscheiding wordt om de hals gedragen.

canadabead01[1]

200px-Img_medal_xlg_British_Colombia_OrderDe Orde van Brits-Columbia (Order of British Columbia) is een onderscheiding van de Canadese provincie Brits-Columbia. De in 1989 ingestelde onderscheiding wordt om de hals gedragen en door de Luitenant-Gouverneur verleend.

image0013

200px-Orde_van_ManitobaDe Orde van Manitoba (Order of Manitoba) is een in 1999 ingestelde onderscheiding van de Canadese provincie Manitoba. Ieder jaar worden niet meer dan twaalf inwoners, of voormalige inwoners, onderscheiden voor sociale, economische of culturele bijdrage aan het leven in deze provincie. Rechters en politici worden tijdens hun ambtsperiode niet benoemd.

canadabead01[1]

150px-Lint_Orde_van_New_BrunswickDe Orde van New Brunswick (Engels: "Order of New Brunswick") is een in 2000 ingestelde onderscheiding van de Canadese provincie New Brunswick.

Ieder jaar worden niet meer dan tien burgers van deze staat onderscheiden voor hun culturele, sociale en economische bijdrage aan de leefbaarheid van New Brunswick.

De onderscheiding wordt door de leden om de hals gedragen.

image0013

newfoundlandDe Orde van Newfoundland en Labrador (Order of Newfoundland and Labrador) is een in 2001 ingestelde onderscheiding van de Canadese provincie Newfoundland en Labrador.
Ieder jaar worden niet meer dan acht inwoners, of mensen die lange tijd in de provincie woonden, in deze Ridderorde opgenomen. De eerste benoemingen werden in 2004 gedaan.
Het criterium voor benoeming is "uitmuntende en bijzondere prestaties" waardoor de provincie en haar inwoners profiteerden.
Vreemdelingen kunnen als "honoraire leden" worden benoemd.

canadabead01[1]

ONSmedalcolourDe Orde van Nova Scotia (Order of Nova Scotia) is een in 2001 ingestelde onderscheiding van de Canadese provincie Nova Scotia. Ieder jaar worden er niet meer dan vijf leden benoemd. Canadese burgers, inwoners of oud-inwoners van Nova Scotia kunnen voor voortreffelijk en voor de provincie en haar inwoners nuttig werk worden onderscheiden.

De Orde heeft een enkele graad, lid, en wordt om de hals gedragen.

image0013

123px-OC-badge

De Orde van Ontario (Order of Ontario) is een in 1986 ingestelde onderscheiding van de Canadese provincie Ontario. De Orde beloont "voortreffelijke prestaties en verdiensten op het hoogste niveau" maar wordt niet voor dapperheid toegekend.

De leden dragen hun onderscheiding om de hals en mogen de letters O.Ont achter hun naam plaatsen.

canadabead01[1]

orderofpeiDe Orde van Prins Edwardeiland (Engels: "Order of Prince Edward Island") is een in 1996 ingestelde onderscheiding van de Canadese deelstaat Prins Edwardeiland. Ieder jaar worden drie benoemingen gedaan. De Orde beloont inwoners en oud-inwoners voor hun bijdrage aan economie, cultuur en welzijn.

image0013

imagesDe Orde van Verdienste van Saskatchewan (Engels: "National Order of Saskatchewan") is een in 1985 ingestelde onderscheiding van de Canadese provincie Saskatchewan. Uitmuntende prestaties op ieder vlak kunnen met deze onderscheiding worden beloond. De Orde kan per jaar niet vaker dan tienmaal worden toegekend maar er zijn ook postume en honoraire benoemingen mogelijk.

In 2001 en 2006 werden twee zonen van de Canadese vorstin, de Prins van Wales en de Graaf van Wessex als "Honoraire Leden" in de Orde opgenomen.

Men draagt de Orde aan een lint om de hals.

canadabead01[1]


MedalPolaris_webDe Orde van Polaris van het Yukon Territory (Engels:"Yukon Territory Order of Polaris") is een onderscheiding van het Canadese Yukon Territory. De Orde werd in 1973 voor het eerst , destijds met een speciale vliegersgesp, verleend aan piloten die de verbindingen in dit onherbergzame gebied onderhielden. Nu is de Orde een beloning voor Canadese inwoners of oud inwoners die zich voor het gebied, de inwoners of haar unieke cultuur verdienstelijk maakten.

image0013

150px-Lint_van_deOrde_van_QuebecDe Nationale Orde van Québec ("Ordre National de Québec" of " National Order of Québec") is een onderscheiding van de Canadese provincie Québec. Door, anders dan de andere deelstaten van Canada, van een "Nationale" Orde te spreken onderstreept het Franstalige Québec haar status als een bijzonder gebied binnen Canada.

De op 20 juni 1984 door de Nationale Assemblee van Québec ingestelde Ridderorde wordt, ook postuum, voor bijzondere verdiensten verleend. Het publiek wordt in advertenties opgeroepen om voordrachten te doen. De Premier van Québec heeft het recht om ook buitenlanders te decoreren.

De Orde beloont vaak loyaliteit aan Québec en wordt daarom geregeld aan Franstalige kunstenaars en politici verleend.

[bewerk] De drie graden van de Nationale Orde van Québec

 • Grootofficier (grand officier)

Zij dragen de gouden onderscheiding aan een lint om de hals en mogen de letters (GOQ) achter hun naam voeren.

 • Officier (officier)

Zij dragen de zilveren onderscheiding aan een lint om de hals en mogen de letters(OQ) achter hun naam voeren.

 • Ridder (chevalier)

Zij dragen de zilveren onderscheiding aan een lint op de linkerborst en mogen de letters (CQ) achter hun naam voeren

06:00 Gepost door Hexana in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: canada, onderscheidingen |  Facebook |

17-04-08

Order of Onderscheidingen van Canada

Order of Canada, Frans: Ordre du Canada) is een Canadese ridderorde en werd in 1967 gesticht om het Britse systeem van onderscheidingen te vervangen. Het motto van de Orde is Desiderantes meliorem patriam, (Latijn: Strevend naar een beter land), een citaat uit de brief aan de Hebreeën in het Nieuwe Testament.

De Orde beloont belangrijke diensten aan Canada en is de hoogste Canadese onderscheiding. Muzikanten, filmsterren, politici en filantropen zijn in deze Orde opgenomen maar van de 5053 benoemingen tot 2007 waren er niet meer dan 12 aan vreemdelingen. Elizabeth II is de Souverein en de Gouverneur-Generaal in functie is de Kanselier van de Orde.

Over het toekennen van Britse Ridderorden en vooral de Britse adellijke titels is in Canada altijd veel discussie geweest. De Britse regering heeft er uiteindelijk onder Canadese druk van afgezien om nog titels en onderscheidingen waaraan adeldom was verbonden aan Canadezen te verlenen. De Orde van het Britse Rijk, de meest toegekende onderscheiding, werd in 1967 uiteindelijk vervangen door de Orde van Canada. Aanleiding was het 100-jarig bestaan van de zelfregerende Dominion Canada. Ook in Australië (De Orde van Australië) en Nieuw-Zeeland (De Orde van de Koningin voor Goede Diensten) werd het Canadese voorbeeld nagevolgd. De Koningin van het Verenigd Koninkrijk, en ook van Canada, Elizabeth II droeg de haar geschonken kleinoden van de Canadese Orden voor het eerst in 1970.

Graden van de Orde van Canada

De Orde kent de volgende graden:

 • Souverein
 • Companion (CC)

Ieder jaar worden maximaal 15 Companions benoemd.

 • Officier (OC)

Ieder jaar worden maximaal 64 Officieren benoemd

 • Lid (Member) (CM)

Ieder jaar worden maximaal 136 leden benoemd

Oorspronkelijk kende de Orde alleen Companions en medailles voor moed. De medaille werd in 1972 vervangen door een Kruis voor Moed ("Cross of Valour"). Alle Companions werden in 1972 tot Officieren benoemd. De Gouverneurs-Generaal en hun echtgenoot of echtgenote worden tot Companion benoemd.

De Orde wordt maar zelden aan vreemdelingen verleend; de leden van de koninklijke familie tellen als Canadese onderdanen en verder mogen er niet maar dan vijf vreemdelingen per jaar in de Orde van Canada worden benoemd.

CompanionOfficierLid
Batons


Met dank aan "Veterans Affairs Canada" voor de foto van de Companion".

Insignia

Het kleinood is een sneeuwvlokvormig vijfarmig ontwerp van de hand van Bruce W. Beatty. Bij de hogere rangen is goud gebruikt maar de leden moeten het met een geëmailleerde zilveren onderscheiding doen. Het esdoornblad, symbool van Canada, is bij de Companions rood, bij de Officieren van goud en bij de Leden van zilver. Als verhoging is de kroon van Sint Eduard de Belijder aangebracht. Canada heeft geen eigen kroon. De keerzijde is, op het woord "Canada" na, leeg gelaten.

Het lint van de Orde is is wit met twee rode strepen. De Officieren en Commandeurs dragen de onderscheiding aan een lint om de hals of, het staat dames vrij om voor de draagwijze van de heren te kiezen, aan een strik op de linkerborst. Men draagt de decoraties ook in miniatuur of als rozet bij wijze van knoopgatsversiersel. Canadezen dragen hun insigne na het Victoria Kruis en het Canadese Kruis voor Moed.

Men mag de insignia van overleden familieleden wel bewaren maar niet verkopen. Wanneer zij op de markt worden aangeboden grijpt de Canadese overheid, voor zover mogelijk, in.

In het Verenigd Koninkrijk en ook in Canada heersen strikte regels voor heraldiek en het gebruik van wapenschilden. De Companions van de Orde van Canada mogen bij de Canadese Wapenkoning een schild laten vaststellen en een "circlet", een rode band met het motto van de Orde, om het schild aanbrengen. De Officieren en Leden hangen het kleinood onder hun wapenschild. Ook in afbeeldingen van het Canadese wapen komt de Orde sinds 1994 voor.

De Gouverneur-Generaal draagt bij gelegenheid ook een keten. De keten bestaat uit het insigne van een Companion met daarboven een kroon en een Canadees wapenschild hangend aan een keten van sneeuwkristallen en medaillons.

Lint van Companions en OfficierenLint van een LidStrik 

Andere Canadese Orden

 • De Lijst van Ridderorden in Canada
 • De Orde van Uitmuntendheid (Alberta Order of Excellence)
 • De Orde van Brits-Columbia (Order of British Columbia)
 • De Orde van Manitoba (Order of Manitoba)
 • De Orde van New Brunswick (Order of New Brunswick)
 • De Orde van Newfoundland en Labrador (Order of Newfoundland and Labrador)
 • De Orde van Nova Scotia (Order of Nova Scotia)
 • De Orde van Ontario (Order of Ontario)
 • De Orde van Prins Edwardeiland (Order of Prince Edward Island)
 • De Nationale Orde van Québec (National Order of Québec)
 • De Orde van Saskatchewan (Saskatchewan Order of Merit)
 • De Orde van Polaris (Yukon Territory Order of Polaris)

morgen krijgen jullie meer over iedere onderscheiding.